• Čizice

  2003-2006

  Novostavba na krásném pozemku na konci obce – v místě, kde se za okny pasou srnky. Pozemek je mírně svažitý směrem na jih a bezprostředně na něj navazují „pole, louky, lesy“. Návrh hledá optimální formu bydlení spojeného s přírodou a okolní krajinou, využívá svažitost, orientaci, velikost i polohu pozemku. Nedílnou součástí celého návrhu je "zapojení exteriéru do interiéru", tzn. důležitou a neoddělitelnou součástí celého objektu i každé jednotlivé místnosti je cílené zapojení pohledově exponovaných výhledů do obytných prostor. Toho jsme dosáhli jednoduchou koncepcí příčných nosných stěn, mezi nimiž se díky obrovským proskleným stěnám v menší či větší míře odehrávají výhledy na nádherné okolní přírodní scenérie. Krásné okolní prostředí se tak stalo nedílnou součástí života v domě a jeho obyvatelům tak v maximální možné míře nabízí měnící se zelené, bílé, slunečné i šedé „obrazy“ za okny v průběhu celého roku.

  Více informací
 • Plasy

  2008-2009

  Zadáním tohoto projektu bylo vytvořit "jednoduchý, malý dům pro malé město", v blízkosti rozsáhlého historického klášterního komplexu. Podmínkou ze strany památkové ochrany byl tvar střechy, její sklon a směr hřebene. Přáním klientů bylo vyprojektovat malý dům, který ale dokáže splnit jejich konkrétní estetické, funkční, dispoziční, technické i technologické požadavky a náplň, finanční limit a pokud to jen trochu bude možné - pak uplatnění dřeva v exteriéru. Dům jsme stavěli do zahrady se vzrostlými ovocnými stromy, které tak tvořily příjemnou součást zahrady ihned při počátku obývání. V bezprostředním okolí zahrady se nachází pouze travnaté tréninkové fotbalové hřiště a dále už jen volný výhled na zelený horizont, na západní a severní straně sousedí s dalšími zahradami s rodinným bydlením. Hlavní devizou pozemku je stálý volný výhled do zeleně  úhlu min. 140° a ten jsme také v návrhu chtěli uplatnit a zhodnotit.

  Více informací
 • Skalka

  2001-2004

  Zrekonstruovat prvorepublikový rodinný dům v klidné zahradní čtvrti nedaleko centra města vypadalo na začátku jako triviální zadání. Špatný technický stav původního domu spolu s velmi omezenými možnostmi pozemku nás přivedl k architektonicky výrazné verzi s lehkou střešní nástavbou, která dokázala potenciál domu významnou měrou zhodnotit. Dům stojí na skalní hraně nad údolím řeky a ačkoli je ze severní a východní strany obklopen poměrně hustou zástavbou, dokáže po rekonstrukci využívat otevřené krásné výhledy do celého údolí řeky v širokém úhlu záběru a současně si zachovává prostornost, ale i velkou míru soukromí při pobytu na jižní terase. Při navrhování od počátečních skic až po výběr povrchových materiálů jsme kladli důraz na řešení prostorově otevřené, jednoduché a funkční a chtěli jsme vytvořit dům, který se hlásí ke své historii a zároveň hrdě přiznává vše, co je na něm nové a současné.

  Více informací
 • Nová hospoda

  2009-2010

  Navrhovaná stavba je situována na rovinatém pozemku s výrazně prodlouženou orientací V-Z, který leží západním směrem od centra Plzně. Jednoznačným zadáním investora byl přízemní dům se šikmou střechou, s relativně velkou náplní a požadavkem na tepelně-technický standard i technickou vybavenost, ale současně i s požadavkem relativně nízkého finančního limitu. Ze severní, východní a jižní strany je pozemek obklopen sousedními parcelami s rodinnými domy, ze západní strany navazuje na místní obslužnou komunikaci. Lokalita je velice tichá, klidná, čímž tvoří předpoklad pro příjemné rodinné bydlení, obklopené zelení z vlastních zahrad i okolního prostředí. Vzhledem k tomu, že okolní domy stojí převážně poblíž ulice a tvoří tak poměrně hustou linii staveb, na mnoha parcelách chybí venkovní obytný prostor se soukromím a uvnitř zahrad vznikají naopak nevyužité plochy. Proto jsme tento dům i v souvislosti s výrazně prodlouženou orientací navrhli netradičně do zadní části zahrady tak, aby jeho obyvatelé mohli plně využít jak orientace ke světovým stranám, především západní sluníčko – tak i klidovou část zahrady, na kterou navazují také zahrady okolních dvou parcel a poskytují tak všem chráněný venkovní obytný prostor především pro letní využívání.

  Více informací
 • Atelier sochy

  2007-2009

  V roce 2009 se na mě obrátil klient se specifickým, trochu netradičním přáním. Mým úkolem bylo navrhnout dům, který v sobě dokáže skrýt prostory s velmi odlišnými provozy, a to jednak sochařského atelieru a kovářské dílny a současně také malý byt – a to všechno za opravdu minimálních nákladů a současně na ploše do 100 m2. Vzhledem k důvěře, kterou mi investor od počátku projevoval, byl tento prostor navržen skutečně na míru přesně jeho požadavkům, resp. na míru požadavkům provozu, který se v domě odehrává. V současné době je objekt dokončen a ještě probíhají průběžné práce na zahradě, která byla založena po dokončení domu, ale stále se pracuje na tom, aby zahrada byla dalším pokračováním domu / atelieru a aby se atelier mohl rozšiřovat směrem ven a přirozeně tak přechází v atelier pod volným nebem. Záměrem je postupná expanze jak tvůrčího prostoru směrem do zahrady, tak i prostoru venkovní, otevřené galerie.

  Více informací
 • Kopanina

  2002-2007

  Investor zakoupil specifický objekt původní stodoly, nacházející se na relativně malém pozemku poblíž ruzyňského letiště. Zadáním bylo do původních obvodových kamenných zdí vestavět jednoduchý, prostorný a současný dům. Objekt stodoly má svým objemem už ze své historické podstaty větší dimenzi než běžné obytné domy. Tuto prostornost a určitou prostorovou velkorysost jsme chtěli zachovat, a to jak z hlediska vnějšího objemu objektu, tak z hlediska vnitřního prostorového uspořádání a dispozic. Podstatou architektonického řešení jsou velkoformátové 3-4 metrové okenní otvory, které jsou „vykrájené“ do přízemních obvodových zdí a v patře je tvoří velkoformátové vikýře. Měřítkově odpovídají velkému domu a uvniř poskytují obyvatelům nádherné vzdálené výhledy a vzhledem ke své velikosti umožňují specifické užívání jako např. sedací nábytek.

  Více informací
<< 1 2 3>>
výběr prací / chronologicky