Služby

  • Nabízíme a zajišťujeme komplexní služby – ideové studie, koncepce, kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení, prováděcí dokumentace, projekty interiéru, autorské dozory na stavbě i odborné poradenství, analýzy a konzultace.
  • Naše projekty obsahují všechny projekty souvisejících profesí – statika, elektro, zdravotechnika, topení, požární posouzení, event. vzduchotechnika, zahrada, apod … Všechny dílčí související projekty zpracováváme ve stálém týmu autorizovaných projektantů.
  • Veškeré návrhy prezentujeme ve 3D modelech a vizualizacích.

Projektové fáze při architektonickém návrhu – od prvních skic po hotový dům krok za krokem 1/3

Sluzba obrazek Sluzba obrazek Sluzba obrazek Sluzba obrazek Sluzba obrazek

Společná jednání s klienty

Na počátku návrhu domu jsou společná jednání a konzultace s klienty / investory nad zadáním projektu, nad podklady k řešenému území, rozsahem projektu a termíny jednotlivých fází. Na základě konkrétní specifikace zadání je zpracována konkrétní cenová nabídka projektových prací, včetně termínů dokončení a odevzdání jednotlivých fází projektu.

Sluzba obrazek Sluzba obrazek Sluzba obrazek Sluzba obrazek Sluzba obrazek Sluzba obrazek

Studie

Po vyjasnění a specifikaci zadání ze strany investora probíhá první fáze navrhování, návrh koncepce a zpravidla variantní řešení ve skicách a základních objemových modelech, charakterizujících myšlenky a principy návrhu. V průběhu návrhu / studie probíhají průběžně jednání s klienty dle vzájemné dohody, na nichž je vše dle konkrétní situace projednáváno, konzultováno, jsou zapracovávány požadavky investorů apod … Výsledná studie je koncepční a komplexní souborný celek – návrh stavby, který splňuje požadavky zadání klientů a specifikuje stavbu v rozsahu situace řešeného území, objemů a hmot, základních dispozic, charakteristických řezů, základního materiálového řešení apod. Součástí studie jsou vždy zpracované 3D modely a vizualizace, zpravidla ve variantách.


1 2 3 >>
pokračujte na další straně