Obrazek - Projekt detail

RD v Plasích 2008-2009

Zadáním tohoto projektu bylo vytvořit "jednoduchý, malý dům pro malé město", v blízkosti rozsáhlého historického klášterního komplexu. Podmínkou ze strany památkové ochrany byl tvar střechy, její sklon a směr hřebene. Přáním klientů bylo vyprojektovat malý dům, který ale dokáže splnit jejich konkrétní estetické, funkční, dispoziční, technické i technologické požadavky a náplň, finanční limit a pokud to jen trochu bude možné - pak uplatnění dřeva v exteriéru. Dům jsme stavěli do zahrady se vzrostlými ovocnými stromy, které tak tvořily příjemnou součást zahrady ihned při počátku obývání. V bezprostředním okolí zahrady se nachází pouze travnaté tréninkové fotbalové hřiště a dále už jen volný výhled na zelený horizont, na západní a severní straně sousedí s dalšími zahradami s rodinným bydlením. Hlavní devizou pozemku je stálý volný výhled do zeleně  úhlu min. 140° a ten jsme také v návrhu chtěli uplatnit a zhodnotit.


Více informací

další informace

Ke konci roku 2007 se na mě obrátili klienti s žádostí o zpracování projektu na "jednoduchý, malý dům pro malé město" s tím, že si prošli dostupné katalogy domů a žádný z prezentovaných typů je neuspokojil. Přestože do té doby neměli žádné zkušenosti s architektem, velice rychle jsme se dohodli na spolupráci.

RD je v Plasích, malém městě, které se nachází cca 25 km severním směrem od Plzně. Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází za areálem Plaského kláštera, museli jsme splnit podmínku památkové ochrany, a to tvar střechy (sedlová), jeji sklon a směr hřebene. Zadáním klientů bylo vyprojektovat malý dům, který ale dokáže splnit jejich konkrétní požadavky a náplň, finanční limit a pokud to jen trochu bude možné (finančně) - pak uplatnění dřeva v exteriéru.

Objekt jsme navrhovali do zahrady se vzrostlými ovocnými stromy, z nichž pouze ty, které rostly na místě budoucího domu, byly vykáceny. Po dokončení realizace RD se předpokládala také úprava zahrady především v západní části, kde bude dokončena zelená clona pro získání soukromí v odpočinkové části zahrady. Tyto úpravy probíhají ještě v současné době. V bezprostředním okolí zahrady se nachází pouze travnaté tréninkové fotbalové hřiště a dále už jen volný výhled na zelený horizont , na západní a severní straně sousedí s dalšími zahradami s rodinným bydlením. Hlavní devizou pozemku je stálý volný výhled do zeleně v úhlu min. 140° a ten jsme také v návrhu chtěli uplatnit a zhodnotit.

Požadovanou náplní objektu byl společný obytný prostor s kuchyní a jídelnou a s přímým výstupem na zahradu a základní technické zázemí v přízemí, v podkroví pak 4 pokoje a koupelna. Zastavěná plocha objektu je 133 m², v plném obsazení může sloužit jako dům pro rodinu se třemi dětmi. V jižní, resp. jihozápaní části přízemí jsou umístěny společné prostory, obývací pokoj s jídelnou, na severní stranu jsou orientovány kuchyně, technická místnost, šatna a hygienické prostory. V podkroví jsou umístěny 4 pokoje s orientací vždy do dvou světových stran. Z hlediska interiéru bylo společným přáním klientů i nás jako projektantů jednoduché, čisté řešení, které nechá vyniknout jen několika výrazným detailům, jako jsou výrazná okna se zabudovanou venkovní protisluneční ochranou, zavěšené schodiště nebo barevný, ale jednoduchý krb.

S ohledem na zvláštní odůvodněný požadavek klientů jsme umístili vstupy do WC v přízemí, sprchy a místnosti pro sport přímo ze zádveří.

Konstrukčně je objekt jednoduchý dvoutrakt s železobetonovým stropem a dřevěným krovem. Nosnou konstrukci tvoří stěny z pálených keramických tvárnic, které tvoří zároveň i vnitřní akumulační vrstvu. Další vrstvy tvoří tepelná izolace a dřevěná fasáda z modřínu. Střešní krytina je skládaná z šindelů (ocelová krytina s kamenným granulátem). Objekt nemá parametry pasivního domu, nicméně svojí energetickou náročností se pohybuje kolem hranice nízkoenergetického domu.


Fotogalerie RD v Plasích