Obrazek - Projekt detail

Stodola Kopanina 2002-2007

Investor zakoupil specifický objekt původní stodoly, nacházející se na relativně malém pozemku poblíž ruzyňského letiště. Zadáním bylo do původních obvodových kamenných zdí vestavět jednoduchý, prostorný a současný dům. Objekt stodoly má svým objemem už ze své historické podstaty větší dimenzi než běžné obytné domy. Tuto prostornost a určitou prostorovou velkorysost jsme chtěli zachovat, a to jak z hlediska vnějšího objemu objektu, tak z hlediska vnitřního prostorového uspořádání a dispozic. Podstatou architektonického řešení jsou velkoformátové 3-4 metrové okenní otvory, které jsou „vykrájené“ do přízemních obvodových zdí a v patře je tvoří velkoformátové vikýře. Měřítkově odpovídají velkému domu a uvniř poskytují obyvatelům nádherné vzdálené výhledy a vzhledem ke své velikosti umožňují specifické užívání jako např. sedací nábytek.


Více informací

další informace

Původní objekt byl využíván pouze pro hospodářské účely, resp. v pozdější době ke skladování, po rekonstrukci ale slouží k bydlení. Je koncipován jako obytný dům pro městského člověka a jeho řešení vychází jak z možností stávajícího objektu tak z požadavků investorů. Stavba umožňuje jak přímou vazbu na zahradu, resp. na terén, tak bezprostřední kontakt domu s okolní krajinou. Měla by působit pokud možno intaktně vůči svému okolí, což je při dané velikosti stavby dosahováno mírou vyabstrahování objemů i fasád domu i měřítkem stavby. Bydlení je  spojeno s okolní krajinou, využívá orientaci ke světovým stranám i polohu pozemku.

Snažili jsme se o vyvážené řešení měřítka domu vzhledem k pozemku, požadovanému programu a zvolenému konceptu. Prvním a zásadním předpokladem v návrhu rekonstrukce je snaha ponechat dnešní hmotu objektu pokud možno co nejcelistvější. Objekt stodoly má svým objemem už ze své historické podstaty větší dimenzi než běžné obytné domy. Tuto prostornost a určitou prostorovou velkorysost jsme chtěli zachovat, a to jak z hlediska vnějšího objemu objektu, tak z hlediska vnitřního prostorového uspořádání a dispozic. Po velmi dlouhém hledání vnějších forem jsme dospěli k řešení, které logicky navazuje na dnešní objekt. V obytných prostorech umisťujeme vždy jeden velký vikýř, který dostatečně osvětlí vnitřní prostory a zároveň z hlediska vnějšího objemu měřítkově velmi dobře koresponduje s větším objemem stávajícího domu. Použití velkoformátových vikýřů eliminuje jejich počet vždy na jeden (vikýř) k jedné vnitřní místnosti a vnější fasády nejsou roztříštěny mnoha drobnými okny. Cílem rekonstrukce tohoto objektu je realizace svébytného a moderního obytného domu, který dokáže splnit požadavky na bydlení počátku 21. století, přičemž z původního objektu stodoly zůstane maximum zachováno a především v přízemních prostorech se původní stavba výrazným způsobem stává součástí interiéru.

Dispozice je řešena jako volné řazení obytných ploch na výškové úrovni stávajícího terénu, je řešena a navržena s ohledem na možnosti (resp. předpoklady) stávajícího objektu - objemové i konstrukční - a zároveň s maximálním ohledem na požadavek investorů vytvořit co nejvolnější a nejotevřenější moderní prostor, a to především v úrovni společných obytných prostor, tzn. přízemí.

Celá hmota stodoly je rozdělena střední (nosnou) zdí na dvě samostatné vnitřní části, v každé části je jeden byt.

Přes prosklené zádveří se vstupuje do většího bytu, přes halu je možno projít do obytného prostoru, do šatny po pravé straně a nebo jakousi domácí chodbou je možné projít rovnou do kuchyňské části. Návštěvy mohou být uvedeny přímo do obytného prostoru, aniž by došlo k jakémukoli narušení soukromí domácích. Zároveň je možné projít přímo do kuchyně a přilehlé komory (např. s nákupy) bez obcházení celého obytného prostoru. V tomto soukromém prostoru je také umístěna chodba s instalovanými spotřebiči - pračka, sušička. Lednice a mrazáky jsou umístěny (vzhledem k otevřenému prostoru kuchyně) ve spižní komoře.

V obytném prostoru je umístěno lehké a vzdušné ocelové schodiště, kterým je možno vystoupit do podkrovního patra, kde jsou umístěny tři ložnice, galerie (knihovna, pracovna) a hygienické zázemí. Přízemní obytný prostor je částečně otevřen a prostorově propojen s knihovnou - pracovnou.

Výškově je plocha přízemí řešena v logické návaznosti na stávající terén zahrady (viz půdorysy). Z obývacího pokoje je umožněn přímý výstup na terasy - dřevěné paluby - přičleněné k oběma fasádám. Při severní fasádě jsou přičleněna zatravněná parkovací stání.

V menší části domu je navržen menší byt ve dvou podlažích s variabilním řešením užívání jednotlivých prostor (obytný prostor, ložnice / alt. pracovny, samostatné či prostorové propojené pokoje apod.) dle aktuální potřeby majitelů.

Při návrhu povrchů vnitřních prostor byla dávána přednost přírodním materiálům, v souladu s požadavkem vzdušnosti a otevřenosti . Dřevěné a skleněné dveře a podlahy, kamenné a keramické dlažby, štuková omítka… Propojitelnost a otevřenost do zahrady je navržena zejména směrem jižním. Klidným prostorovým rozvržením místností odpovídá dispoziční řešení svým charakterem konceptu domu i zahrady a stejně tak požadavkům investorů.


Fotogalerie Stodola Kopanina