Obrazek - Projekt detail

Bezovka 2010-2011

Vlastníkem nově zakoupeného domu v památkové zóně Bezovka jsme byli přizváni ke spolupráci na rekonstrukci a revitalizaci objektu z r. 1928. V současné době se dům nacházel již za hranicí svých možností, jeho vnitřní prostory byly v průběhů uplynulých dekád necitlivě přestavovány a byly v technicky nepoužitelném stavu a také jeho vnější plášť vykazoval už řadu rizikových míst. Jako základní požadavky byly investorem specifikovány zhodnocení objektu a splnění požadované nové náplně domu, tedy citlivá rekonstrukce, která v sobě bude obsahovat jednak analýzu stávajícího stavu jak po stránce historické, tak po stránce technického stavu, a jednak návrh koncepčního a variantního řešení, které umožní investorovi s majetkem pracovat variabilně dle konkrétní situace na trhu. Veškeré projektové práce od první studie až po realizaci stavby probíhaly pod dohledem zástupců státní, resp. městské památkové péče.


Více informací

další informace

Požadavkem náplně bylo využití kapacity objektu včetně suterénních prostor i podkroví, umístění variantně několika bytů, v kombinaci s nebytovým prostorem administrativního charakteru, který by bylo možné zase zpětně de facto bez dalších zásadních stavebních úprav změnit na prostor bytový. V novém architektonickém návrhu se snažíme citlivě rekonvertovat původní funkci a přitom zohlednit současné potřeby. Podmínkou ze strany památkové ochrany bylo přísné respektování původní podoby i objemu domu, od prvních návrhů jsme byli my i vlastníci s touto skutečností konfrontováni. Chtěli jsme vytvořit dům, který je svázán s minulostí, reflektuje ji, ale zároveň je „hrdý“ na svoji přítomnost, chtěli jsme navrhnout dům, který má nadčasovou hodnotu. Chtěli jsme domu dát civilní, kultivovaný rukopis, citlivě zachovat jeho historickou hodnotu a zároveň dát domu novou, současnou funkci. Ze strany investora nešlo pouze o profesionální investování finančních prostředků s krátkodobým, resp. rychlým efektem, ale především o dlouhodobě cílený záměr a zhodnocení objektu v atraktivní lokalitě v duchu pokračování prvorepublikové tradice.

Architektonické řešení využívá maximálně - v rozsahu možném stanovením památkové ochrany - stávající možnosti objektu vily, jejíž půdorysná plocha je relativně malá, její orientaci ke světovým stranám i vůči sousedním objektům a zároveň využívá v maximální možné míře nové výhledy do otevřené zeleně poměrně rozsáhlé zeleně vnitřních zahrad dlouhého bloku domů. Rekonstruovaný objekt zachovává původní podlažnost, hmota nového „podkroví“ vychází ze stávající hmoty střechy, respektuje její vnější tvar. Dekorativní prvky na fasádě jsou zachovány ve své stávající podobě. Objekt je v návaznosti na původní řešení navržen v jednobarevném řešení, s omítkou s jemným zrnem, barevně sjednocený v celém rozsahu. Uliční a boční fasády včetně plotu byly zachovány, výraznějším zásahem do objektu bylo „otevření“ a zhodnocení zahradní fasády, která byla původně rešena jen nahodile – veškerá pozornost domu se v době svého vzniku soustředila pouze na reprezentativní uliční fasádu. Za jedněmi úzkými dveřmi vedoucími z chodby se nacházela střešní terasa, která nebyla tímto způsobem využitelná. Do zahradní fasády jsme přinesli nový řád, který umožnil propojení a otevření domu směrem do klidné zahrady ve všech 3 podlažích. Fasády byly tímto zbůsobem zhodnoceny a „zrovnoprávněny“, dnes mají všechny 4 strany domu stejnou „důležitost“. Majitelům domu se tak nabízí další rovina užívání , a to obrázení pozornosti směrem do zahrady, pokud chtějí zůstat více v soukromí, včetně využití prostorné původní terasy, přístupné velkou prosklenou stěnou z otevřeného obytného prostoru.

Při návrhu interiéru byl kladen důraz na jednotnou „dějovou“ linku, prostory byly navrženy jako kontunuální, otevřené, směrem do podkroví postupně odlehčené.


Fotogalerie Bezovka