Obrazek - Projekt detail

Řevnice 2008-2010

„Pohodlný dům do nepohodlného svahu“ bylo znění zadání od investorů, kteří zakoupili velmi svažitý pozemek v krásné lokalitě v kopcovité krajině nedaleko Prahy. Pozemek byl dříve ovocnou zahradou a někdy v minulosti pravděpodobně patřil k některé z okolních parcel. Zadání bylo lákavé, protože parcela není tou prvoplánově ideální, s ideální orientací ke světovým stranám, s ideálním svahem, s ideální velikostí... Její stísněné podmínky, nepříliš velká rozloha, obtížný přístup a poměrně příkrý svah byly pro nás velkou výzvou.


Více informací

další informace

Dům je koncipován jako rodinný dům pro městského člověka, umístěný v lokalitě se staršími i novějšími obytnými domy. Pozemek se svažuje západním směrem k silnici, ze severní, východní a jižní strany je obklopen sousedními parcelami s rodinnými domy, ve vzdálenosti několika desítek až stovek metrů především na východní (a jižní) straně je rozsáhlý blízký les se vzrostlými stromy, který tuto klidnou oblast obklopuje. Lokalita je tichá, klidná, čímž tvoří předpoklad pro příjemné rodinné bydlení, obklopené zelení z vlastních zahrad i okolního prostředí. Z některých částí domu jsou krásné dálkové výhledy.

Urbanistické a architektonické řešení stavby odpovídá velikosti pozemku, jeho poloze i topografii. Stavba částečně využívá svažitosti terénu (který na hloubku, resp. délku zástavby klesá cca o 2 – 2,5 m), a to především ve výškovém osazení vlastního objektu. V návrhu jsme hledali výškovou polohu domu tak, abychom dokázali maximálně využít topografii terénu v souvislosti s výškovým osazením obytného patra - v návaznosti na venkovní terén, umístěním venkovních pobytových terénních teras i logickým výškovým osazením vstupního patra.

Stavba RD se skládá z jednoho objektu, tvarově děleného na 2 základní hmoty : přední dvoupodlažní hmotu vstupního a obytného patra, a zadní, jednopodlažní hmotu patra ložnicového . Součástí projektu rodinného domu je samostatná, z velké části do terénu zapuštěná garáž na západní straně. Navržený objekt tak reaguje na přímé konkrétní požadavky a potřeby svého bezprostředního okolí, a to jak svým umístěním na pozemku, tak svým tvarem, výškou atik i svým charakterem a architektonickým výrazem. Obytná část domu je orientována převážně směrem jižním k prostoru zahrady a možnosti návaznosti přímého pobytu v zeleni. Na sever jsou orientovány převážně provozní prostory – kuchyně, hygiena, spíž, šatna, schodiště a také rodičovská ložnice. Výškové osazení domu a dispoziční řešení bylo ovlivněno orientací i topografií terénu, v souladu s požadavkem investora vázat obytnou plochu přízemí co nejblíže na úroveň stávajícího terénu.

Objekt byl dostavěn v předchozím roce a v současné době jsou dokončovány venkovní terénní úpravy, zpevněné plochy apod...


Fotogalerie Řevnice