Obrazek - Projekt detail

Předenice 2008-2011

Jižní svah skoro na samotě, s výhledem a v zeleni – takový pozemek si pro sebe vybrali manželé se dvěma téměř dospělými dcerami. Lokalita je nedaleko Plzně, v klidné části na okraji obce. Zadáním byl pohodlný přízemní dům, ve kterém budou žít manželé, dočasně ještě s jednou z dcer. Velkými plusy pozemku byly hezké výhledy do vzdálenějšího okolí - především jihozápadním směrem, jižní svah, poměrně velká plocha pozemku a blízká rozlehlá zahrada patřící k sousední nemovitosti.


Více informací

další informace

Dům jsme navrhli v první etapě ve 3 hmotových verzích a po podrobné analýze potřeb a požadavků investorů a financí jsme dospěli k finální verzi. Vzhledem k původně rozlehlému zelenému okolí byl dům nejdříve navržen jako částečně zakopaný do svahu, záměrem bylo částečné „zaříznutí“ domu do svahu. Směr jižní fasády byl dán de facto původní vrstevnicí, na které bylo navrženo přízemí s přímým výstupem na terasu z obytného prostoru a jídelny. Současně tento směr fasády otevíral výhledy právě nejatraktivnějším směrem ke vzdálenému horizontu. Dům je posazen v horní části pozemku a může tak využívat plnohodnotně téměř celou plochu zahrady „před sebou“.

Vzhledem k nepředpokládané změně stavebních poměrů na sousední parcele jsme původní záměr částečně pozměnili a objekt jsme osadili na vyšší pozici a zůstal nezakopaný. Stavba výrazně využívá stávajících možností pozemku. V jižní části domu jsou umístěny obytné prostory s jídelnou a hostinský pokoj, na východní a západní straně jsou ložnice a koupelna a kuchyně a a v severní části jsou umístěny pomocné prostory – šatna, hygienické zázemí, praní, spíž apod … Před celou jižní fasádou je prostorná terasa, která v létě bude sloužit jako významné rozšíření obytného prostoru – plynule pak přechází do volného terénu zahrady. Výrazným výtvarným prvkem je vstup, resp zádveří. Dům jsme navrhli v jednoduchém kontrastu světlých omítaných zdí a částí s režnými cihelnými pásky, což se opakuje jak na vlastním objektu RD, tak i na objektu přístřešku pro auta i vstupní části – plotu. Použití cihelných pásků bylo přání vlastníků. Objekt byl dostavěn v předchozím roce a v současné době jsou dokončovány venkovní terénní úpravy, zpevněné plochy, zahrada apod... Po dokončení bude také profesionálně nafocen.


Fotogalerie Předenice