Obrazek - Projekt detail

Stomatologie 2008

Před novými majiteli poměrně velkého rodinného domu v ulici s prudkým svahem stálo rozhodnutí, jak k němu přistoupit. Dům stojí na nevelkém pozemku v ulici s příkrým svahem, v klidné a příjemné zahradní lokalitě s vilami a rodinnými domy, vlastní vnitřní zahradní pozemek za domem je už rovinný. Odkrytím a obnažením konstrukcí jsme zjišťovali další a další problémy, jež byly způsobeny neodpovědnými a neodbornými zásahy do objektu v uplynulých letech, resp. desetiletích. Při stavebních pracích bylo odhaleno, že objekt je jen slepenicí mnoha přístaveb a přílepků a staticky funguje takříkajíc „na dobré slovo“.


Více informací

další informace

Prvotním cílem byla tedy záchrana a rekonstrukce základního nosného systému domu a teprve následovně bylo možno řešit nové požadavky. V souvislosti s tím, jak se stavba vyvíjela, bylo definitivně rozhodnuto o náplni : V objektu jsou umístěny prostory stomatologické kliniky včetně potřebného příslušenství a v zahradní části domu je byt lékaře. Vzhledem k tomu, že už původní dům byl na straně ulice „rozprostřen“ od jedné hranice pozemku ke druhé, bylo logické rozdělení na veřejnou a soukromou část lehce zrealizovatelné.

Naším záměrem bylo vytvořit jasný a sebejistý dům, který zapadne do prostředí a bude novým majitelům dobře sloužit. Vzhledem k tomu, jakou kvalitu měl dům původní, nebylo na co navazovat po architektonické stránce. Dům se nachází ve čtvrti s rodinnými vilami a domy postavenými v průběhu mnoha desítek let, z nichž některé již byly rekonstruovány, resp. různě přestavěny, často zvětšeny. Naším záměrem bylo dát domu novou tvář a jasný výraz, pracovat s ním pouze v jeho základní velikosti, neubírat ani metr stávající zahrady, využít jeho kapacitu „zevnitř“ beze zbytku tak, aby byl efektivní a navržený přesně na míru dle specifického zadání. Současně jsme chtěli, aby majitelům zůstala k užívání celá zahrada ve svém původním rozsahu.

Rekonstrukci jsme řešili ve dvou projektových etapách : v první etapě byly zrealizoavány 4 ordinace, laboratoř, recepce + příslušenství a v zahradní části byt. Ve druhé etapě jsme navrhli zvětšení prostoru dentální kliniky o další ordinace, zvětšení prostoru laboratoře i potřebných klientských a zaměstnaneckých prostor a současně také zvětšení bytu majitelů. V první etapě se dům rozkládal spíše do šířky, ve druhé etapě je již koncepce dotažena a dům se stává výrazným solitérem s jasně definovanou hlavní středovou hmotou, která tvoří „srdce“ celé kliniky a zadního obytného traktu. Při navrhování jsme museli celou uliční část – původní předzahrádku – věnovat parkování pro klienty kliniky, protože v úzké ulici s příkrým svahem nebyla jiná možnost. Celý koncept je postaven na důsledném oddělení veřejného a soukromého prostoru tak, aby nedocházelo ke křížení zón a následnému vzájemnému rušení. Tento koncept je dotažen nejen z hlediska komunikačních ploch, ale i z hlediska zvuku a pohledů, resp. výhledů – t.zn. že soukromé prostory jdou odděleny natolik důsledně, že z prostor kliniky není možné do soukromé části domu a zahrady nahlédnout ani z oken vyšších pater. Uvnitř domu jsou obě části propojeny soukromou chodbou s hlukovým filtrem. Obě části domu jsou odděleny také v úrovni všech instalací, měření apod… V současné době je zrealizována první etapa.


Fotogalerie Stomatologie