Obrazek - Projekt detail

Mírová 2010

Funkcionalistická vila byla postavena za první republiky v zahradní vilové čtvrti, dnešní památkové zóně. V průběhu desítek let sloužila jednak k bydlení a jednak k nebytovým účelům. Investor vilu zakoupil se záměrem vrátit jí původní funkci, i když z původních prvků (převážně v interiéru) nebylo téměř nic dochováno. Naším zadáním byla architektonická a technická rekonstrukce fasádního pláště a střechy včetně zateplení a repase původních dochovaných zámečnických a klempířských prků. Původní okna nebyla bohužel dochována, v 90.letech byla okna nahrazena současnými okenními výplněmi. Nová okna nebyla součástí našeho návrhu. Veškeré projektové i stavební práce byly prováděny za přísného dozoru zástupců odboru památkové péče.


Více informací

další informace


Fotogalerie Mírová