Obrazek - Projekt detail

Hradiště 2010

Velmi prudký svah, poměrně velká náplň domu a relativně malý pozemek – to byly výchozí podmínky pro návrh novostavby rodinné vily v Hradišti. Požadavkem investorů bylo pohodlné bydlení pro rodinu s dětmi a současně také kapacitní rezerva pro budoucnost pro event. rozšíření domu o další obyvatele. Koncept domu je založen na dvou jednoduchých kvádrech, které jsou na sebe v kolmém směru „položeny“, resp. jsou do sebe „zaseknuty“. Tento princip koncepčně podtrhuje barevné rozlišení dvou základních hmot. Dům jsme navrhli tak, aby všechny obytné prostory měly přímý kontakt s terénem, resp. přímý výstup na terasu na terénu a mohly tak využívat zahrady přímo za okny. Současně tak umožňujeme, aby obyvatelé domu nebyli vzájemně rušeni a měli soukromí dle aktuálních požadavků. Dům je orientován na jih a díky prudkému svahu má krásný výhled na vzdálený horizont. V současné době je dům ve výstavbě.


Více informací

další informace


Fotogalerie Hradiště