Obrazek - Projekt detail

Sedlec 2010-2011

Investorem zakoupený pozemek není příliš velký, ale rozprostírá se na krásném místě nad řekou a rozsáhlou povodňovou loukou, má široký výhled do volné zeleně a na zříceninu hradu. Svažuje se jižním směrem a má relativně velké převýšení. Požadavkem investora byl dům se sedlovou střechou a poměrně velkou náplní – vícegenerační bydlení, prostory pro sport a relaxaci apod… Celý dům je osazen v horní části pozemku tak, aby dům dokázal co nejefektivněji využívat jižní svah, ať už z hlediska orientace jednotlivých místností, výhledů i rekreační plochy zahrady. De facto všechny obytné místnosti jsou orientovány jižním a východním směrem, na severní straně jsou umístěny pomocné a hygienické prostory. Na západní streně jsou terasy kryté zastřešením, které je přímou součástí domu.


Více informací

další informace

Celý dům jsme navrhli tak, aby svým objemem a charakterem zapadl do okolí, aby splnil požadovanou náplň a aby – přestože je to dům přízemní s podkrovím – byla eliminována klasická negativa podkrovních prostor – tedy šikmé podhledy, snižující se prostor komplikující komunikaci i efektivní využití. Má sedlovou střechu, ale všechny podkorvní prostory mají komfort klasických svislých oken s využíváním stejným jako u běžného „plného“ podlaží.

Dům má jednoduchý tvar podlouhlého obdélníku, resp. kosodélníku, jehož krátké strany jsou „seříznuty“ dle směru hranic pozemku tak, aby mohla být horní část pozemku co nejlépe využita. Rozšíření a zúžení jednotlivých vnitřních prostor je dispozičně efektivně využito. Vnitřní prostory se odehrávají na 4 výškách podlaží, které jsme navrhli v souladu s požadavky na náplň objektu a současně také v souladu s původní niveletou terénu. Největší část dospizičně i objemově tvoří dvouúrovňové společné obytné prostory s přímým výstupem na jižní terasu na terénu a také západní krytou zastřešenou terasu. V podkrovní části jsou na jedné výškové úrovni umístěny ložnice se soukormým zázemím. Vzhledem k nádhernému prostředí mají všechny obytné prostory výhledy do zeleného volného prostoru okolní přírody.


Fotogalerie Sedlec