Obrazek - Projekt detail

Mlýn 2009

Výchozím podkladem pro studii byla poměrně rozlehlá polorozpadlá stavení, resp. velmi zchátralá bývalá mlýnská usedlost, která leží v nádherném prostředí v těsné blízkosti rybníka, potoka a lesa. K mlýnu patří současně také rozlehlé pozemky, takže vlastníci mají k dispozici venkovské prostředí, ačkoli se usedlost nachází na území Prahy. Nejstarší objekt v usedlosti nebyl do dnešních dnů dochován, zachovaly se pouze část kamenných základů a otisk štítu jeho střechy na sousední stavbě, která byla postavena dodatečně jako poslední z budov v meziválečné době. Ostatní domy byly stavěny postupně a měly vždy hodpodářskou funkci. Celá usedlost podléhá památkové ochraně a vzhledem k tomu byly veškeré projektové práce v průběhu velmi podrobně konzultovány a schvalovány se zástupci státní i městské památkové péče.


Více informací

další informace

Podmínkou památkové ochrany bylo respektovat veškeré stávající hmoty jednotlivých domů, zachovat tvary střech i výšky hřebenů i zachovat veškeré dochované chrakteristické fasády. Vzhledem k tomu, že dnešní objekty už budou mít jinou než původní hospodářskou funkci, byly povoleny drobné změny jako např. probourání oken, nové vikýře apod… Náš návrh pracuje s charakteristickými prvky původních domů, ale dáváme jim novou podobu, např v místě bývalých vjezdů či vstupů do hospodářských stavení navrhujeme prosklení, které dokáže hluboké vnitřní prostory dostatečně prosvětlit. Současně v návrhu respektujeme původní materálové provedení, např. řádkované kamenné zdivo, hladké štukové omítky, kvalitu a provedení oken apod … Součástí rekonstrukce usedlosti jsou také revitalizace okolních pozemků, např. rybníka, mlýnského náhonu a vyčištění meandru potoka. Po rekonstrukci bude mít celá usedlost funkci rodinného sídla.


Fotogalerie Mlýn